Alapítványunk és adó 1%

A Péterfy Kórház Jobb Betegellátásért Alapítvány

Az Alapítvány adatai:

Neve: A Péterfy Kórház Jobb Betegellátásért Alapítvány

Székhelye: 1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20. 

Jogállása: az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet 

Számlaszáma: 11707024-20456795 

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 9591 sorszám alatt vette nyilvántartásba 

Adószáma: 18186880-1-42

Elérhetőség:

tel./fax: 352-2301

e-mail: drkiraly [at] peterfykh [dot] hu

Alapító tagok a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet (alapításkori nevén Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet) akkori főigazgatója - Dr. Budaházy Emil, akkori főtanácsadója - Dr. Fülöp Rudolf, akkori orvos-igazgatója - Dr. Havasi László, akkori ápolási igazgatója - Babonits Tamásné és gazdasági igazgatója - Zsarnay István 

Az  Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység strukturális alapjainak segítése és támogatása. Új források, lehetőségek feltárásának segítése. Az intézményi források optimális felhasználására alkalmas, jól koordinált tulajdonosi irányítási rendszer megteremtésének támogatása. A szakember- és műszerellátottság fejlesztésével, az ellátási-ápolási feltételek javításával versenyképes szolgáltatások biztosításának elősegítése. A kórház és az ellátási területén élő állampolgárokkal és ott működő szervezetekkel való mindennapi kapcsolat kialakítása. Oktatási-, továbbképzési tevékenység támogatása, szakmai utak szponzorálása a humán erőforrások hatékonyságának növelése érdekében.

A Kuratórium tagjai:

Elnök: Nagy István 

Tagok: Dr. Király Edit titkár, Kissné Sebesta Éva

A Kuratórium ülése nyilvános. 

Felügyelő Bizottság tagjai: 

Elnök: Heves Gáborné 

Tagok: Papp Józsefné, Hompola Ferencné

 
Letöltés